Nieuws

Energydak®

 Het Energydak® is een zonthermisch systeem waarmee duurzame energie wordt gewonnen via het dakoppervlak. Deze energiewinning komt tot stand door warmtewisselaars in de vorm van hoogwaardige kunststof lamellen te integreren in het dak. Op deze wijze blijft het dakoppervlak vrij van extra installaties wat de esthetische waarde verhoogd. In het dakvlak worden de lamellen onder de dakbedekking en in de isolatie aangebracht en gekoppeld zodat een 'collector' ontstaat. Via een aanvoer- en retourleiding wordt het systeem onderdaks aangesloten op een warmtewisselaar. Hierdoor ontstaat een gesloten systeem. Door water met glycol rond te pompen in het dak kan afhankelijk van de buitentemperatuur duurzame warmte en/of koude worden gewonnen en middels de warmtewisselaar op verschillende manieren worden afgegeven:

 • aan een boiler
 • aan de warmtepomp (WP)
 • aan een bronsysteem (energieopslag in de bodem of sonde)

 

Het duurzaam winnen van warmte en koude via het Energydak® heeft de volgende voordelen:

 • Dakbedekking en duurzame energiebron ineen
 • Hoge opbrengst per m2 / per jaar

  500 kWh / 1,80 GJ aan warmte (bij 4 lamellen per m2)
  625 kWh / 2,25 GJ aan warmte (bij 5 lamellen per m2)
  300 kWh / 1,08 GJ aan koude (bij 4 lamellen per m2)
  375 KWh / 1,35 GJ aan koude (bij 5 lamellen per m2)
  Verbetert de EPC-waarde met 0,13
 • Flow van 32 liter per uur per m²
 • Hoge levensduur van het systeem (levensduurverwachting 30 jaar)
 • Garandeert optimale invoertemperatuur en verhoging van de COP van de warmtepomp
 • Geschikt voor nulbalans, door regeneratie, van het bodemopslagsysteem
 • Onderhoudsarm en volledig recyclebaar
 • Eenvoudig te integreren met andere duurzame energie technieken
 • Gemiddelde terugverdientijd tussen de 5 en 7 jaar. (afhankelijk van installatieconfiguratie en jaartemperaturen!)
 • Geen negatieve gevolgen met diffusiedichtheid door scheiden systemen met platenwisselaarsDaar de meeste warmte wordt gewonnen in de zomer en pas bruikbaar is in de winter, ditzelfde principe geldt ook voor duurzaam gewonnen koude in de winter, is het noodzakelijk dat de duurzame energie tijdelijk wordt opgeslagen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een bodemopslagsysteem gebruikt, onder andere door middel van; open bronnen, gesloten bronnen en energyheipalen.

 Het voordeel van energieopslag in de bodem is dat met een aantal kleine aanpassingen in het systeemontwerp de koeling van een pand gratis gebeurd. Hierdoor worden kostbare, conventionele energievretende technieken overbodig!

Om duurzame en vaak laagwaardige warmte om te zetten naar bruikbare temperaturen is een warmtepomp een ideale optie. De warmtepomp wordt meestal aangedreven met elektrische energie en maakt gebruik van compressie om deze laagwaardige warmte om te zetten naar hoogwaardige, bruikbare temperaturen voor verwarming (± 55º). Bij een COP (Coëfficiënt Of Performance = rendement) van 4 gebruikt de warmtepomp 1 deel elektra op 3 delen duurzaam om samen 4 delen warmte te produceren. U heeft een rendement van 400%.

Een warmtepomp functioneert in combinatie met lage temperatuur afgiftesystemen zoals bijvoorbeeld vloerverwarming, plafondkoeling en betonkernactivering.

De kosten van een Energydak® zijn afhankelijk van de dimensionering van het dak. De dimensionering is afhankelijk van de vermogensbehoefte aan warmte en koude van het gebouw. Elke extra m2 staat namelijk gelijk aan een extra hoeveelheid gewonnen energie.

Dit betekent dat in veel gevallen ook niet het gehele dakoppervlak als Energydak® wordt uitgerust. De prijs van het Energydak® is altijd een meerprijs t.o.v. een standaard APP dakbedekkingsysteem.