Nieuws

Filosofie en missie van NIKA

De naam NIKA is afkomstig uit de Griekse taal en betekent “Overwinning”.

De grootste overwinning voor de wereldbevolking is nu wel het wegnemen van de belemmeringen en drempels om daadwerkelijk ons mondiaal klimaatprobleem, de onacceptabel hoge CO²-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen, aan te pakken. Dit gaat leiden tot investeringen voor een gezond klimaat voor onze kinderen en de generaties na ons. De filosofie achter ons logo is het symbool van de aarde waarin harmonie en balans bestaat tussen lucht, water, zon en wind. Het groen van de flora, het blauw van de fauna, de dynamiek en energie van de zon, de wind en het water.

En wat is de missie van NIKA? NIKA houdt zich bezig met het concreet doorvoeren van energiezuinige- en CO²-neutrale oplossingen, die haar klanten helpen succes te hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen. NIKA wil haar klanten ontzorgen door een totaalpakket van diensten en producten te bieden voor duurzaamheid. Van kosten/baten-analyse en haalbaarheids-onderzoek, naar maatwerk advies en begeleiding van realisatie bij duurzaam projecten. NIKA ondersteunt hiermee de maatschappelijk verantwoorde doelstellingen van haar klanten.