Nieuws

Welke subsidieregelingen kunnen relevant zijn?

Om het gebruik van de productie van groene energie te bevorderen, bestaan diverse subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen:

Subsidieregeling maatwerkadvies

Een maatwerkadvies biedt direct inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen in een woning, wat deze kosten en welke besparing daarmee mogelijk is. Deze tijdelijke subsidie is bedoeld voor eigenaar-bewoners. De aanvrager van het advies ontvangt eenmalig maximaal €200,-
Meer informatie: www.senternovem.nl/maatwerkadvies  

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze fiscale regeling stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financien en Economische zaken. Senternovem voeren de EIA uit.
Meer informatie: www.senternovem.nl/eia

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)

Subsidie voor het opwekken van energie via bijvoorbeeld windmolens, zonnecollectoren of biogas. Ondernemers die op zo’n manier energie produceren, kunnen subsidie aanvragen als die productie nog niet rendabel is. Ook burgers die bijvoorbeeld met zonnepanelen elektriciteit produceren, komen in aanmerking voor subsidie.
Meer informatie: www.senternovem.nl/sde

Uitbreiding EIA; Energie-investeringsaftrek voor bedrijfsmatige verhuurders

In maart 2009 heeft het kabinet het beleidsprogramma ‘werken aan toekomst’ aangevuld. Deze tijdelijke uitbreiding is bedoeld voor verhuurders van woningen, die winst uit de onderneming genieten voor de inkomstenbelasting of belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

BTW verlaging

De BTW voor vloer- dak en gevelisolatie van woningen ouder dan 2 jaar wordt verlaagd van 19 naar 6%. Het gaat daarbij om het BTW tarief voor arbeid en (in beperkte mate) voor materialen.
Meer informatie: www.minfin.nl

CO2-Reductieplan

Dit plan verstrekt subsidies aan grootschalige projecten die bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot.
Meer informatie: www.co2-reductie.nl

Voor bestaande woningen (opgeleverd voor 1 januari 2008) is er voor zonneboilers een interessante subsidie.
Deze geldt voor particulieren en Woningcorporaties en levert voor grote zonneboilers (>6m2) een bedrag van 125 euro per GJ. Voor een woning is een collector van 6 tot 10 m2 al voldoende voor warm tapwater. Volgens deze regeling levert dit een mogelijke subsidie van 1500 tot 2500 euro.
Kijk ook op:
http://www.senternovem.nl/duurzamewarmte/nieuws/veel_belangstelling_voor_subsidie_
voor_zonneboilers_en_warmtepompen.asp 

De aanvraag en begeleiding van het subsidietraject kan eventueel door ons worden verzorgd.